Terminskort och avgifter

RIDHUSAVGIFTER

Ridhuset är tillgängligt alla dagar mellan kl 8.00 och 21.00. Om vi finns på plats är ridhuset öppet hela tiden, annars låser vi upp de tider som är bokade. Via hemsidan bokar du dina ridtider (helst dagen före ridpasset), främst för att du skall veta att inte ridhuset är överfullt när du kommer fram. På varje ridpass (heltimme) kan bokas max 6 ryttare vilket normalt ger bra utrymme för alla. Den som bokar först på ett ridpass anger vilken typ av träning som ska bedrivas den timmen (dressyr, hoppning, tömkörning o.s.v.). Självklart kan du som har terminskort rida även utan att boka, men bokade ryttare har företräde.  Grinden låses efter dagens sista bokade ryttare. Vill du rida efter sista bokade passet för dagen (med kort varsel) så kan du skicka ett SMS till 0708-41 23 99, så ser vi till att det är öppet när du kommer.

Det är tillåtet att ha egen instruktör om du har bokat först på ett ridpass eller om de som bokat före dig ger OK. Träning för instruktör betyder inte att man får blockera hela eller dela av ridhuset för övriga ryttare som bokat samma tid. Om du vill ha ridhuset för dig själv kan du boka ridhuset per timme (se nedan).

I ridhusavgiften ingår även att man fritt disponerar dressyrbanan, 30 * 80 m med underlag av ekflis och grus samt hoppbanan med färgade hinder och terränghinder i form av stockar, bank mm som ligger dels i kanten av hoppbanan dels på en slinga runt dammen.

De som löst ridhuskort för en månad eller mer får en personlig inloggning till bokningssystemet att boka sina ridtider.  Till registreringen behöver vi:
-E-post
-Namn
-Adress
-Telefonnummer
Skriv uppgifterna på inbetalningen eller maila till nilam@ektv.nu

 

Ridhusavgift och priser

Ridhusavgiften är personlig och gäller för en ryttare.

Priser 2021

jan – mar    1000 kr
apr – jun     500 kr
jul – sep      500 kr
okt – dec   1000 kr

Det går även fint att betala helår med början valfri månad, avgiften är då 2500 kr

De som betalar för alla fyra kvartalen under 2021 får 500 kr rabatt på avgiften okt – dec.

Vi kan även erbjuda ridhuskort för enstaka månad, kostnad 400 kr/månad.

Sedan 2018 ingår ridning i de aktiviteter som man får tillgodogöra sig friskvårdsbidrag, om arbetsgivaren erbjuder den förmånen.  Om du vill ha kvitto på ridhusavgiften (månad, kvartal eller helår) att lämna till arbetsgivaren så är det bara att säga till.

 

Ridhushyra per gång
Om du vill använda ridhuset utan att lösa terminsavgift kan du betala 100 kr/timme. Avgiften betalas i förskott, helst till bankgiro eller Swish annars kontant till någon av delägarna.  För att boka enstaka timmar skickar du ett mail till nilam@ektv.nu eller SMS till 0708-41 23 99 med tid när du vill rida (om möjligt en dag i förväg).  Du kan titta på bokningsschemat utan att vara inloggad så du vet att det finns tillgängliga tider innan du bokar.  OBS! avgifter per timme ackumuleras inte som avbetalning på ridhuskort.

Bokning av ridhus

Hyra per timme (du har ridhuset för dig själv) är 250 kr/tim.

Vill du hyra ridhuset heldag, halvdag eller för återkommande träning, kontakta Nils-Inge eller Anna för offert.

Utebanor
Har du gällande ridhuskort så får du använda utebanorna också.
Om du vill använda dressyrbanan eller hoppbana/terränghinder utan att ha löst ridhuskort så betalar du 50 kr per tillfälle.

Bankgironummer för betalning  681-4651.
Har du bråttom går det även att betala till SWISH nummer 123.049.8865.   Skicka då samtidigt ett mail till nilam@ektv.nu med namn (ryttaren), e-post och telefonnummer så vi kan registrera din inloggning i bokningsprogrammet.
Din möjlighet att boka aktiveras och inloggningsuppgifter skickas per mail, vanligtvis inom ett dygn efter att betalningen registrerats på vårt konto.

Kontakt för bokning mm:

Nils-Inge Larsson, nilam@ektv.nu, tel 0431-285 94, mobil 0708-41 23 99.
Anna Mörée,
 tel 0706-82 85 92