Proposition Programträning hoppning 27 september 2020

Träningstävling i hoppning för ponny och häst söndagen den 27 september kl 09.00 

 1. Hinderhöjder från och med bommar på marken, sedan 40 cm och höjning med 10 cm i taget till 1.10. Max två starter per ekipage. Träningen hålls i ridhus 60 x 24 m. Framhoppning utomhus (vid dammen) på grusbana.  Collecting ring med 1 hinder (nästa 2-3 hästar på tur) vid dressyrbanan 50 m från ingången.
 2. Banvisning före första start samt vid behov mellan 70 och 80 cm.
 3.   Rosett till alla med noll fel.
 4. Startavgiften är 50 kr per start för ryttare med ridhuskort och 100 kr per start för övriga. Vaccinationsintyg ska kunna visas på anmodan.
 5. TR tillämpas avseende hästens hälsotillstånd, samt reglerna om bestraffning. Vårdad klädsel samt godkänd hjälm för ryttare på tävlingsområdet. Säkerhetsväst krävs för ryttare tom 18 år.
 6. Obs att försäkring via licens inte gäller, utan endast ryttarens egen olycksfallsförsäkring.
 7. Anmälan senast 26 september kl 15.00 via formuläret här.
 8. Vägbeskrivning (karta) och anläggningsskiss finns på hemsidan.
 9. Kommunikation under tävlingsdagen och efteranmälningar på tel 0706- 82 85 92,
  inte via e-post eller hemsida!
 10. Preliminär startlista kommer att publiceras på hemsidan under
  “Aktuella evenemang” – efter kl. 18.00 den 26 september. Ev. efteranmälan på tel 0706-82 85 92.
 11. FHM:s riktlinjer om antal personer samtidigt i ridhuset samt avstånd gäller!

Ingen servering denna gång!

Hjärtligt välkomna!

Anna, Tjinge och Anders