Driftsblogg upprättad

Hej, en hälsning från webmaster här. Vi har upprättat en driftsblogg på en separat adress, där vi lägger ut info om planerade och oplanerade störningar av hemsidan och bokningssystemet. Skulle du få problem med någondera kan det alltså vara en tanke att i första hand slänga en blick här:

GH Driftsblogg