Julfest 2019

TACK till alla medverkande på julfesten

2019 års julfest innehöll en mix av seriösa uppvisningar roande inslag och vacker sång.  Anders hade som vanligt dragit det tyngsta lasset i förberedelserna med gott bistånd av Anna och alla medverkande i kadrilj och övriga nummer har ägnat åtskilliga timmar åt träning och förberedelser.  Närmare 100 personer tog del av och i de olika numren och efterföljande glöggmingel.

Årets julfest var den nionde i ordning.   Till nästa års 10-års jubileum har planeringen redan inletts. :-)

TACK!

Tjinge, Anna & Anders

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.